Vrederechter zet de deuren open voor kunst

Woensdag 29 november 2017 — Vrijdagochtend 10 november ketende Mikes Poppe zichzelf vast aan een marmeren blok in het gerechtsgebouw in Oostende. Zeven dagen op zeven, 24u/24u kon de bezoeker de kunstenaar via live streaming volgen in zijn poging om zichzelf met hamer en beitel los te kappen. Deze performance werd georganiseerd in het kader van de expo Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam. Onder curatorschap van Jan Fabre en Joanna De Vos kreeg deze expo vorm, die nog loopt tot 15 april 2018. 

Twintig dagen lang hebben medewerkers van de tentoonstelling Het Vlot – Kunst is (niet) eenzaam én van het gerechtsgebouw hun schouders onder dit titanenwerk gezet. Vanavond wordt de kunstenaar bevrijd in aanwezigheid van curator Joanna De Vos en vrederechter Greet Vlaeminck.

De performance ‘De Profundis’ voltrok zich in één van de zittingszalen van het gerechtsgebouw. Zolang de performance liep, gingen alle zittingen door in een andere zaal. Hierover waren concrete afspraken gemaakt tussen de kunstenaar, de organisatie en de gebouwenbeheerder, host voor dit project. De performance zou een tweetal weken duren. De belangstelling voor en de betrokkenheid bij de prestatie van Mikes Poppe waren groot. Geïnteresseerden konden via een livestream zijn vorderingen op de voet volgen. Elke beweging werd gemonitord. Naast de dagelijkse rituelen zoals wassen, eten en drinken, naar het toilet gaan, slapen en tekenen, was Poppe vooral in de weer met het blok aan zijn been.

Bij iedereen leefde de hoop dat hij in zijn opzet zou kunnen slagen. De oorspronkelijke duur werd daarom opgeschoven om de kunstenaar extra ruimte te kunnen geven. Met het einde in zicht, krijgt Mikes Poppe hulp van curator Joanna De Vos en van de vrederechter Greet Vlaeminck. De ketting die de kunstenaar al twintig dagen met het marmerblok verbindt zal met een slijpschijf doorgeslepen worden. Daarna zullen de restanten van het marmeren blok, de tekeningen die hij tijdens de performance maakte én een time-lapse van de integrale prestatie, tentoongesteld worden in het gerechtsgebouw.

Het enthousiasme, de inzet en de betrokkenheid van alle gebruikelijke bewoners van het gerechtsgebouw hebben bijgedragen aan het welslagen van deze krachttoer, met bijzondere dank aan Ivan Dury, de conciërge. Hij stond dag en nacht paraat om Mikes Poppe eten, drinken, toiletpapier en vers water te brengen.

Het gerechtsgebouw is één van de 22 locaties van de grootschalige triënnale Het Vlot - Kunst is (niet) Eenzaam. Naast Mikes Poppe, stellen ook de kunstenaars Mary Zygouri en Johanna Van Overmeir tentoon op deze plek.